لینک دانلود فایل*بررسی ترموكوپ و تولید و ویژگیهای و قطعات آن و مروری بر روش صحیح نصب آن*

بررسی ترموكوپ و تولید و ویژگیهای و قطعات آن و مروری بر روش صحیح نصب آن|pgf39016531
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی ترموكوپ و تولید و ویژگیهای و قطعات آن و مروری بر روش صحیح نصب آن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

شرح ترموكوپلترموكوپل و مگنت بعنوان يك وسيله ايمني در وسائل گاز سوز بكار ميروند. خاصيت آنها اين است كه در صورت وجود شعله عمــل مي كنند .

ويژگيهاي توليــد:ما ترموكوپلها را در يك سطح گسترده و با قابليت و اطمينان بالا براي مصارف خانگي و صنعتي توليد ميكنيم كه با هر نوع گازي قابل استفاده است . تنوع مواد بكار رفته در توليد عامل حرارتي به ما اين اجازه را ميدهد كه محصول مخصوص هر وسيله گازسوز را بسازيم.ما دو نوع عامل حرارتي توليد ميكنيم يكي براي مصارف معمولي و ديگري براي موارد مخصوص تفاوت آنها در مدت زمان باز شدن براي اشتعال و مدت زمان براي بسته شدن است . هادي هاي داخلي و خارجي از فلز مس با مقاومت الكتريكي پائيني ساخته شده تا از افت جريان در مدار جلوگيري شود .

:ویژگیهای فنیمیلی ولت 30 @ نیروی محرکه الکتریکی در 650 درجه سانتیگرادمیلی متر 15 ≤ L*22.0+6.8 مقاومت متوسط با توجه به طول در سانتیمترشعاع خم شدن ≥ میلی متر 15300 @ حد اکثر ترک برای محکم کردن مهره650 @ حد اکثر دما روی ترموکوپل تیپ250 @ حد اکثر دما در ترمینال برنجی120 @ حد اکثر دما در بقیه قسمتهای ترموکوپل

استفاده از روش صحیح براي نصب و نگهداري ترموكوپل ازاهمــيت بــالا برخوردار است . اين نوع ترموكوپل ها در انواع وسائل گازسوز هماننــد اجـاق گاز، بخاري، آبگرمكن و سيستمهاي گرمايشي مركزي به كار مي رود. بنابر اين نصب و نگهداري مي بايستي به طريقه درست انجام گيرد .الف) سيم ترموكوپل نبايستي به طور شديد پيچيدگي وخميدگي پيدا كند كه موجب شكستگي و قطع اتصال قطعات از يكديگر شود. حداكثر شعاع خمش نبايستي از 15 ميلي متر كمتر باشد .ب) فاصله بين ترموكوپل و برنر بايد طوري درنظر گرفته شود كه فقط 8 ميلي متر نــوك ترموكوپل تيپ كه به منطقه گرمايشي ناميده مي شود بايستي درون شعله مؤثر قرار بگيرد .ج) چنانچه شعله نسبت به نقطه گرم فاصله پيدا كند و به نقطه سرد نزديكتر شود موجب ايجاد اختلاف دمائي كمتري بين دو نقطه مي گردد كه در نتيجه سبب كاهش نيروي محرك الكتريكي (EMF) شده و موجب كاهش راندمان سيستم مي گردد .